Uvdal/Rødberg - Kongsberg

Numedal
Numedal er et dalføre med svært omfattende eldre bygningsmasse. Det er bevart en rekke gårdstun og enkeltbygninger fra både 16-, 17- og 1800-tallet. Det mest spesielle er likevel at over 40 profane bygninger og 4 stavkirker fortsatt står igjen i Numedal fra perioden fra 1160 til 1537. Dette gjør dalføret til en ener når det gjelder middelalderbebyggelse.

Et tusenår er snart gått siden håndtverkerne strevde med å sette opp de spesielle byggverkene. I stavkirkene finner du fargerik dekor, flotte utskjæringer og fascinerende historie. Hvis bare veggene kunne snakke! Flesberg og Uvdal stavkirke har vestportaler med utskjæringer som forteller sin egen historie. I Nore stavkirke er rebuser malt på kirkeveggene som et ledd i formidlingen av det kristne budskapet.

Til sammenlikning er det kun bevart fire bygg fra middelalderen i Gudbrandsdalen. I nasjonal sammenheng er det bare Telemark (som fylke) som har bevart flere bygninger fra middelalderen. Det er derfor ingen historieforfalskning å titulere Numedal som middelalderdalen.
www.visitmiddelalderdalen.no

www.uvdal.no

Nore 1 kraftverk
Nore 1 Kraftverk er et av de nostalgiske kraftverkene med rørgate i fjellsiden og stasjonsbygning ute i dagen. Stasjonen ligger i Rødberg sentrum, og tjener som et minnesmerke over en tid da arkitektonisk utforming av en kraftstasjon var viktig. I 1920-årene ble det holdt en arkitektkonkurranse, og Carl Buch og Lorentz Harboe Ree vant og var utførende arkitekter. Den ny-klassistiske bygningen er meget stor – dobbelt så lang som Slottet i Oslo. Da kraftverket ble satt i drift i 1928, var det verdens største og skulle forsyne hele Østlandet med elektrisk kraft.

Nore stavkirke
Kirken ble bygd som en korskirke rundt 1170. Den hadde svalganger, kor og korsarmer med apsis. Dette var svært sjeldent på denne tiden, og man kjenner ikke til andre kirkebygg i Norge eller Europa som kunne vært forbilde for konstruksjonen.
www.nore-og-uvdal-bygdetun.no

Dresinsykling
På den nedlagte Numedalsbanen er det mulig å sykle dresin. Strekningen

fra Veggli til Rødberg er ca. 30 km og underveis kan du raste langs banen og overnatte på gamle jernbanestasjoner og i hytter. Det finnes også mange steder langs banen hvor det er muligheter for å slå opp telt. Turen tar utgangspunkt i Veggli og Veggli Vertshus sørger for piknik-kurv og/eller servering til grupper. veggli-vertshus.no

Strekningen Rollag stasjon til Rollag bygdetun er ca 4 km og turen starter fra Rollag stasjon. Dresinturen går gjennom et vakkert kulturlandskap med mye historie der du kan raste eller ta bilder underveis. Du kan også sykle dresin når du skal overnatte hos

Stabbursnatt www.stabbursnatt.no eller på Søre Traaen www.traaen.no som ligger langs ruta. Etter turen nyter du hjemmelaget tradisjonsmat laget av lokale råvarer hos Stasjonsfruene på Rollag stasjon.

Rollag stavkirke
Kirken er trolig bygd rundt 1150-1200. Sin opprinnelige form hadde kirken frem til rundt 1660. Fra den tid ble den ombygd og gjort større, et nytt kor ble oppført, det ble satt inn vinduer og veggene ble dekorert. Altertavlen fra 1670 er et praktstykke i barokk. Det finnes også et krusifiks fra middelalderen i sengotisk stil. www.visitmiddelalderdalen.no

Rollag bygdetun
Bygdetunet ble grunnlagt i 1956. Det omfatter 10 bygninger og en samling av 700-800 gjenstander, bruksting, redskaper og innbo fra Rollag. Ferdig utbygd skal tunet inneholde 23 bygninger. Det ligger i samme område som Rollag stavkirke og Rollag prestegård - Norges eldste bebodde prestegård. www.visitmiddelalderdalen.no

Flesberg kirke
Kirken er en opprinnelig stavkirke fra slutten av 1100-tallet. Ombyggingen i 1735 forandret kirken til en korskirke, men stavkirken utgjør hovedskipet slik det er i dag. Steinhellene utenfor kirken har tilhørt gårdene i bygda, og representerte størrelsen på gårdene og anerkjennelsen i bygda. www.visitmiddelalderdalen.no

Norsk Bergverksmuseum med Sølvgruvene
Norsk Bergverksmuseum holder til i den gamle Smeltehytta fra 1844 i sentrum av Kongsberg. Museet har en stor samling av redskaper og effekter fra gruvedriften samt en stor sølvstuffsamling. I samme lokaler som Norsk Bergverksmuseum ligger også Den Kongelige Mynts Museum, Kongsberg Skimuseum og Kongsberg Våpenfabrikks Museum.

I Saggrenda, 8 km sørvest for sentrum, ligger gruvene. De ble etablert etter at et par gjeterbarn, i følge sagnet, fant sølv da en okse blottla en sølvåre i fjellet. Fra 1623 til nedleggelsen i 1957, ble det utvunnet 1.350.000 kilo rent sølv. Et lite gruvetog frakter besøkende 2,3 km inn i fjellet for omvisning 342 m under overflaten i den imponerende Kongens Gruve.
www.norsk-bergverksmuseum.no

Lågdalsmuseet
Lågdalsmuseet er distriktsmuseum for Kongsberg, Numedal og Øvre Eiker. Friluftsmuseet består av 35 bygninger fra by og land. Her finnes alt fra bergmannstuer til stabbur og fjøs. Museets hovedbygning huser hjemmefrontmuseet for Kongsberg og Numedal, og Kongsberg Våpenfabrikks geværhistorie fra ca. 1830 til 1940. Norges eneste spesialmuseum for briller og optikk ligger i samme bygning. Museet er sentralt plassert i Kongsberg by.
www.laagdalsmuseet.no

Kongsberg kirke
Kirken ligger på vestsiden i Kongsberg sentrum. Den ble innviet i 1761 som Norges største barokkirke med 2400 sitteplasser. Kirken er overdådig møblert med innredning i barokk og rokokko. Kongestol, losjer og gallerier avspeiler klassedelingen i det gamle gruvesamfunnet. Glogerorgelet, som nå skal gjenoppbygges, er det største orgelet i hele Norden.
www.kongsberg.net/turistbyen/kirken/

Vassdragsmuseet Labro
Ved Labrofossen i utkanten av Kongsberg by, åpnes et kunst- og kulturhistorisk senter i gamle Labro Kraftstasjon mai 2000. Museet har Numedalslågen som tema og formidler blant annet fortelle historien om vannkraften, trevirket og fløtnigen.
www.laagdalsmuseet.no

Kongsberg golfbane
Kongsberg golfbane ligger 7 km sør for Kongsberg sentrum i retning Larvik langs rv 40. Banen har 18 hull og ligger idyllisk til ved Numedalslågen.
Kåret til en av Norges flotteste golfbaner.
www.kongsberg-golfbane.no