Kongsberg – Larvik

Laksefiske
Numedalslågen er en av Norges beste lakseelver. Nord for Svarstad ligger Brufoss som er kjent som laksefiskernes eldorado. Brufoss byr på en fiskestrekning på 6,5 km. Kart, god skilting og velpreparerte stier gir sportsfiskerne de beste forhold.

Kjærrafossen
Ved Kjærrafossen er de gamle laksefiskemetodene igjen tatt i bruk. Kjærrafisket nevnes for første gang på 1300-tallet. Det ble lagt ned i midten av 50-tallet, og forfalt etter hvert. I 1990 tok eierne initiativ til å få teina bygd opp igjen. Etter betydelig dugnadsinnsats ble Kjærrafisket igjen tatt i bruk i 1992.

I det østre fosseløpet er det bygd opp store kar av tømmer. I en av åpningene er det ei stor teine, som laksen går inn i og ikke kommer ut av. Teina tømmer hver torsdag om sommeren, og laksen loddes ut blant de besøkende.

Damvann
Vestfold's "alpelandskap", med stupbratte fjell som speiler seg i det sirkelrunde Damvann. Vannet er ca. 500 m i diameter og ligger i naturskjønne omgivelser.

Hedrum Bygdetun
I Kvelde ligger Hedrum Bygdetun. Hedrum Historielag har siden 1985 bygd opp et bygdetun med store samlinger av gamle ting fra bygda. Tunet er et helårlig «kultursentrum» med utstillinger av lokal kunst, håndverk, husflid, kulturinnslag m.m.

Bøkeskogen i Larvik
Verdens nordligste og Norges største offentlige bøkeskog ligger i Larvik. Dette er et vakkert tur- og rekreasjonsområde for både tobente og firbente. I Bøkeskogen finnes ca. 80 graver fra folkevandrings- og vikingtiden. Bøkeskogens høyeste punkt Utsikten, gir en flott utsikt over Farrisvannet. www.opplevlarvik.no

Farrisvannet
Farrisvannet, som er ca. 20 km langt, forsyner nesten hele Vestfold med drikkevann. Spesielt sommerstid er aktiviteten stor i Farris. De mange øyer og viker gir unike muligheter til utflukter, både med båt og kano. Deilig er det også å vandre til fots langs Farris, på oppmerkede stier om du vil. www.opplevlarvik.no

Bøkkerfjellet
Bøkkerfjellet ligger midt i hjertet av Larvik by. Fra "Den gamle brannvakt" voktet tårnvekterne over byen i gamle dager. Stedet er lett tilgjengelig og har flott utsikt.

Larvik Museum
Larvik Museum åpnet sine dører i 2001, og har beliggenhet i Verksgården hos Treschow Fritzøe på Langestrand. Det består av Materialforvaltningen med tilstøtende fløy, portnerstue og uteareal. Bygningen som er fra 1856 er arkitektonisk funksjonell og moderne. Hovedmuséets 1. etg. inneholder bl.a. resepsjon med museumsbutikk og ustillingslokale. I 2. etg. finnes et 460 kvm. stort loft med originalt gulv og tak med utstillingsareal og foredragssal. www.opplevlarvik.no

Larvik Sjøfartsmuseum
Kaupangutstillingen "...der vegane møtes..."
I mai 2000 åpnet en aktuell utstilling om Skiringssal-kaupangen i Sjøfartsmuséet. Det er vikingenes handelsplass på Kaupang i Tjølling som igjen bringes frem i lyset når Universitetet i Oslo starter opp et nytt utgravningsprosjekt på Kaupang. Både innhold og formidling i utstillingen utvikles i samarbeid med Kaupangundersøkelsen.
Utstillingen presenterer lokaliseringsproblematikken og utgravingshistorien gjennom mer enn 150 år. Det var store utgravninger på Kaupang i perioden 1950-67. Funn fra gravene og byområdet på vestsiden av Kaupangkilen gjør at vi nå omtaler Kaupang som Norges første by. Kaupangs plass i kulturfellesskapet og samhandlingen omkring Nordsjøen og Østersjøen er utstillingens hovedtema.Originale funn fra Kaupang er utlånt fra Universitetets Oldsaksamling og vil bli vist lokalt for første gang siden 1953. Sammen med originale gjenstander, kart, bilder og en modell av de fem husene som allerede er utgravd i byområdet på Kaupang, ønsker vi å vise deg hvordan livet i og omkring Kaupangen kan ha artet seg engang. www.opplevlarvik.no