Geilo til Uvdal

Geilojordet

Geilojordet midt i Geilo sentrum er et gårdstun med gamle hus fra 17- og 1800-tallet. Av de 7 husene kommer 2 fra den opprinnelige gården – stolphuset og stugu. Geilojordet er et rekreasjonssted for opplevelser med bygninger som forteller om tidligere liv og virke i bygda. www.geilo.no

Rafting i Dagali

Numedalslågens øvre løp i Dagali benyttes til rafting, juvturer og elvebrett. Kontakt Serious Fun på telefon 40 00 57 86 eller 950 93 969 www.seriousfun.no

Dagali Opplevelser

motor og raftingsenter. Kontakt: Tlf: 32 09 38 20. www.dagaliopplevelser.no

Uvdal stavkirke
Kirken ble bygd rundt 1170, og i mellomalderen ble koret og skipet utvidet. Rundt 1760 ble kirken bordkledd utvendig. Siste ombygging skjedde i 1819 da et nytt sakristi ble lagt til nord for skip og kor. Kirken er svært rik på dekor, og er helt unik på både rosemaling og treskjæring. Den originale dekorasjonsmalingen vises fremdeles på vegger og tak. www.nore-og-uvdal-bygdetun.no

Nore og Uvdal bygdetun

Bygdetunet ligger på den tidligere prestegården i Uvdal, i samme område som Uvdal stavkirke. Av de opprinnelige husene står fortsatt to igjen: prestegårdsburet og skulestugu. De andre bygningene er flyttet dit fra forskjellige steder i kommunen. Tunet består foreløpig av 13 bygninger med et gårdstun og ei seter. I tillegg til husene finnes det redskaper og annet utstyr for ute- og innebruk. www.nore-og-uvdal-bygdetun.no