Bygdetun

Geilojordet

Geilojordet er et idyllisk tun med gamle hus fra 1700- og 1800-tallet i Geilo sentrum. Geilojordet var opprinnelig et slåttelende under gården Geilo, som vi antar skriver sin historie helt tilbake til middelalderen. Fra 1904 er Geilojordet blitt regnet for å være eget bruk. Flere gamle hus er flyttet til Geilojordet som i dag framstår som et trivelig gårdstun. Her sørger ivrige og frivillige krefter for at du får en kopp kaffe og vafler. Her finner du gammel atmosfære. www.geilo.no

Nore og Uvdal Bygdetun

Nore og Uvdal Bygdetun ligger i Kirkebygda med en fantastisk utsikt over Uvdal. Bygdetunet er bygd opp på den gamle Prestegårdens grunn nær Uvdal stavkirke. Skolestua og Prestegardsburet står igjen fra den gamle Prestegården, i tillegg til at det er oppført en rekke bygninger fra ulike steder i kommunen.
Bygdetunet tilbyr spennende opplevelser hele året. I sommerhalvåret fra 1. juni til 1. september, kan du blant annet delta i slåtten, være med på å lage og nyte lokal mat, lære om landbruket i gamle dager og høre historiens sus i og mellom de gamle bygningene. www.nore-og-uvdal-bygdetun.no

Rollag Bygdetun

Rollag Bygdetun ligger i naturskjønne omgivelser med Rollag kirke og Rollag Prestegård som nærmeste naboer.
Museet ble anlagt i 1946 som bygdetun for kommunen og består i dag av 13 bygninger rundt et vidt tun som er typisk for byggeskikken i denne delen av dalen. Samlingene består av over 1000 gjenstander som forteller om dagliglivet i bygda.

I bygdas første skolestue er det utstilling av Tråenskatten og temautstillinger hver sommer. Rostadstugu er dekorert med noen av de viktigste arbeidene til ”Kongsbergmaleren” som hadde stor innflytelse på rosemalerne i bygda.

I området rundt Bygdetunet er det flott turterreng hvor flere av de gamle ferdselsvegene mellom Prestegården og de gamle husmannsplssene er merket og ryddet. Herfra kan man også komme inn i Rollagsfjell med mange fiskevann og vakker verneverdig natur. Her vokser Norges eldste gran 480 år gammel i 2004. Går/sykler man over den gamle hengebrua er det turveger til Idrettsskolen eller oppover langs Lågen til Holman Camping. www.visitmiddelalderdalen.no

Dåset Bygdetun

Dåsettunet er en gammel Flesberggård og unik ved at de gamle bygningene (20 av i alt 23) er bevart i sitt opprinnelige miljø. Dåset må regnes blant de eldste gårdene i bygda.  Dåset er kanskje ryddet en gang i vikingetida, og den har trolig blitt liggende øde i lange tider etter svartedauen. Gården er ikke nevnt i offisielle dokumenter før midten av 1600-tallet.

Dåset er blitt regnet som en bra fødslegård, det vil si en eiendom som har årsikker jord, gode jakt- og fiskemuligheter og god tilgang på tømmer. Dette la grunnlaget for en god naturalhusholdning, slik at en stor familie med kyr, småfe og hester kunne livnære seg. Gården hadde opprinnelig ca. 4.000 dekar skog, og ca 50 dekar dyrket mark pluss utslåtter. Skogsarealet er i dag redusert til ca det halve ved fradeling.

Dåset har vært regnet som en stor gård i Flesberg målestokk. I sin velmaktstid hadde gården 23 hus, større og mindre, hvert til sitt bruk. Noen av husene lå utenfor tunet, bl.a. sommerfjøs, sag og kvernhus. I dag står det 20 hus på gården, flere fra først på 1600-tallet, om ikke tidligere. De øvrige bygningene har kommet til senere, da de har stokker med åtte- og firkantlaft.

På grunn av at laftemåten har skiftet gjennom tidene, kan man i mange tilfeller tidfeste alderen på gamle bygninger ved hjelp av dette.  Gamle værslitte står de der slik de ble bygd for flere hundre år siden. Nå er ikke Dåset alene om å ha så mange hus. De fleste gårdene i Numedalsbygdene hadde ofte opptil en tjuetalls hus.

Dåset er flittig brukt på sommertid. Det er en tradisjon at lag og foreninger i Flesberg arrangerer "Dåset søndager" med aktiviteter for hele familien. Servering av tradisjonskost, samt oppvisning i folkemusikk- og dans, er kjente innslag. Omvisning av vertskapet på sommeren.
www.visitmiddelalderdalen.no

Lågdalsmusset

Lågdalsmuseet er et kulturhistorisk museum for Kongsberg, Numedal og Øvre Eiker. Museet ligger i vakre omgivelser kun fem minutters gange fra Kongsberg sentrum. Friluftsmuseet består av 32 antikvariske bygninger, blant annet flere Numedalstun med rosemalte stuer og ei Kongsberggate med krambu, bergmannsstue og skolestue. Ærverdige gamle Glitre gård, som var hjemmet til flere av byens bergembetsmenn, ligger også her. På Lågdalsmuseets gamle løkkeområde ligger også landets siste bevarte tårnlåve, og om sommeren beiter det tradisjonelle norske husdyrraser her. Museets samlingsbygningen inneholder en rekke gamle verksteder og butikker, en innholdsrik folkekunst-samling, distriktets hjemmefrontmuseum, og norges eneste spesialmuseum for optikk. På museets uteområde finner du geiter, sauer, telemarksfe, griser, kaniner og høner på sommeren. www.laagdalsmuseet.no

Labromuseene

Labromuseene består av Vassdragsmuseet Labro, Numedalslågens Fløtningsmuseum og Norsk Vegmuseum avd. Buskerud. Vassdragsmuseet i den gamle kraftverksbygningen er et spesialmuseum hvor nærings- og kulturhistorien langs Numedalsvassdraget er hovedtema. Her vises også en utstilling hvor elekstrisitets-produksjon er tema.

Fløtningsmuseet i Damhuset presenterer skogen og tømmerets betydning i Numedalsvassdraget. Autentiske innretninger og et rikholdig fotomateriale viser skogdriften og tømmerfløtning. Vegmuseet i Langbrakka presenterer veghistorien i Buskerud, Nordmanns-slepene, de gamle kongevegene, brobygging og vegarbeid. Biltilsynet har egen utstilling. I og ved den gamle veg-stasjonen fra Flesberg vises et verksted, ei smie og forskjellige type maskiner fra Buskerud Vegvesen.
www.laagdalsmuseet.no

Larvik Museum

Larvik Museum holder til på Langestrand i Larvik innenfor porten til det gamle Fritzøe Verk.

Larvik by vokste fram på grunnlag av trelastvirksomhet, jernverk og strategisk beliggenhet mellom to viktige elver og korte avstand til Kattegat-Skagerrak. På Langestrand har museet sin permanente utstilling, lokaler for temporære formidlingsprosjekter, samt administrasjon.

Larvik Museum har ansvar for to fredete anlegg; Herregården i Larvik som var grevelig residens fra 1677–1805 og Kirkestredet 5 (Larvik Sjøfartsmuseum), opprinnelig bolig for byborger og grevelig bygningsinspektør Johan Andreas Blume. Museet driver også formidlingsvirksomheten knyttet til Norges første by, kaupangen i Skiringssal. www.larvikmuseum.no